Meddelande till alla medlemmar och vänner till Le Caravelle Club:


Vi  jobbar nu med att ta fram en ny uppdaterad hemsida för Le Caravelle Club som beräknas bli klar under våren 2018. Meddelanden till er alla kommer  tillsvidare att publiceras på denna site.

 

Message to members and friends of Le Caravelle Club:


We are currently in the process of developing a new home page which is estimated to be ready by spring 2018. Messages and information for you all will until further be published on this site.
Kontaktinformation/Contact information

Tekniskt ansvarig: UlfNyström mail: Ulf.af.stockholm@gmail.com

Administration: Michael Sanz mail: Sanz.Michael@gmail.com

Webmaster: Artur Lindén mail: Artur_Linden@hotmail.com

 

Kommande aktiviteter/Planned activities:


Allmänt/General:

Le Caravelle Club Årsmöte den 15 april 2018 planeras att hållas på Flygvapenmuseum i Linköping. Detaljerad information kommer senare.

Le Caravelle Club Annual meeting is planned for April 15th and to bet held at Swedish Airforce Museum in Linköping.  Detailed information to be published closer to the event .

 Flygplanet/The Aircraft “Alrik Viking”

Arbetsdagar planeras under våren med tonvikt på att få tillgång till hangarplats samt förberedelse för att flytta maskinen till den nya uppställningsplattan Ramp ”Ivar” vid Arlanda Flygsamlingar.

Working days will be planned for during the spring with focus to bring the aircraft into hangar and preparation to move the aircraft to the new landside parking lot Ramp “Ivar” located in connection with Arlanda