Sponsorer

Verksamheten i Le Caravelle Club stöds av nedanstående aktörer, med vars hjälp vi kan driva arbetet med att underhålla och återställa flygplanet till ursprungligt skick.

Vi är djupt tacksamma för ert intresse och stöd, som gör det möjligt för Le Caravelle Club att bevara en Caravelle i funktionsdugligt skick.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-11.png