Bli medlem

För att stödja Le Caravelle Club vill vi att Du blir medlem.
Le Caravelle Club tillämpar lagen om Personuppgiftsbehandling enligt GDPR, se länken GDPR i LCC. Vi behöver namn, adress och mailadress och ett e-mail till: board@lecaravelleclub.org Medlemsavgiften är SEK 150 per år och för familj SEK 225 per år. Det finns även möjlighet att bli ständig medlem för en engångsavgift av SEK 1500. Medlemsavgiften betalas till PlusGirokonto: 619 88 38-2 eller Swish:  1234712048 Om du betalar med Swish är det viktigt att du meddelar din mailadress om vi inte har den sedan tidigare, så att vi kan skicka information till dig elektroniskt. Önskas utskick till andra länder än Sverige tillkommer SEK 25 i portotillägg: Vid betalning från utlandet anges:Account number, payment from abroad: IBAN: SE66 9500 0099 6034 6198 8382 Le Caravelle Club tar även tacksamt emot penninggåvor på något av ovanstående konton. Hedersmedlemmar Le Caravelle Club har hittills kallat två personer till Hedersmedlemmar i Föreningen, nämligen: Karsten Bjärbo 2017 och Joakim Wallgren 2018. Dessa har på ett utomordentligt sätt tjänat föreningens syften och bidragit både till verksamhetens fortlöpande och långsiktiga verksamhet.