Bli medlem

För att stödja Le Caravelle Club vill vi att Du blir medlem.

Le Caravelle Club tillämpar lagen om Personuppgiftsbehandling enligt GDPR, se länken GDPR i LCC. Vi behöver namn, adress och mailadress och ett e-mail till: board@lecaravelleclub.org

Familjemedlemskap innebär att två vuxna i samma hushåll – och hemmaboende barn under 18 år – tillsammans betalar 200 kronor. Vid inbetalning, vänligen ange namn på alla i familjen.

Per person SEK 150 per år (en höjning med SEK 25, enligt beslut på Årsmötet 2019) Familj SEK 200 per år. Det finns även möjlighet att bli ständig medlem för en engångsavgift på SEK 1500.

Medlemsavgiften betalas till PlusGirokonto: 619 88 38-2

Om du betalar med Swish är det viktigt att vi har din mailadress sedan tidigare, så att vi kan skicka information till dig elektroniskt. 

Swish: 1234712048

Önskas utskick till andra länder än Sverige tillkommer SEK 25 i portotillägg:

Vid betalning från utlandet anges:

Account number, payment from abroad:

IBAN: SE66 9500 0099 6034 6198 8382

Le Caravelle Club tar även tacksamt emot penninggåvor på något av ovanstående konton.

Hedersmedlemmar

Le Caravelle Club har hittills kallat två personer till Hedersmedlemmar i Föreningen, nämligen: Karsten Bjärbo 2017 och Joakim Wallgren 2018. Dessa har på ett utomordentligt sätt tjänat föreningens syften och bidragit både till verksamhetens fortlöpande och långsiktiga verksamhet.