Bli medlem i Le Caravelle Club

För att stödja Le Caravelle Club vill vi att Du blir medlem. Le Caravelle Club tillämpar lagen om Personuppgiftsbehandling enligt GDPR, se länken GDPR i LCC

Vi behöver namn, adress och mailadress vid betalningen och ett e-mail till vår registerhållare Magnus Strömberg: magnus.71@comhem.se

Familjemedlemskap innebär att två vuxna i samma hushåll – och hemmaboende barn under 18 år – tillsammans betalar 200 kronor. Vid inbetalning, vänligen ange namn på alla i familjen.

Per person SEK 125 per år

Familj SEK 200 per år

Insättes på PlusGirokonto: 619 88 38-2

Swish: 1234712048

Önskas utskick till andra länder än Sverige tillkommer SEK 25 i portotillägg:

Årsavgift per person:

SEK 125 + portotillägg SEK 25 = SEK 150

Vid betalning från utlandet ange:

Account number, payment from abroad:

IBAN: SE66 9500 0099 6034 6198 8382

Le Caravelle Club tar även tacksamt emot penninggåvor på något av ovanstående konton.

Hedersmedlemmar

Le Caravelle Club har hittills kallat två personer till Hedersmedlemmar i Föreningen, nämligen: Karsten Bjärbo 2017 och Joakim Wallgren 2018. Dessa har på ett utomordentligt sätt tjänat föreningens syften och bidragit både till verksamhetens fortlöpande och långsiktiga verksamhet.