Om oss

 

 

Syfte

Le Caravelle Club är en ideell förening som disponerar det tidigare signalspaningsflygplanet med Flygvapnets beteckning Tp-85210 (f.d. SE-DAI). Le Caravelle Club har sedan 1999 avtal med Flygvapenmuseum, som fortfarande äger flygplanet, om disposition och vård av flygplanet. Föreningens syfte är att bevara ett exemplar av det legendariska trafikflygplanet Sud Aviation Caravelle. Föreningens mål är att återställa kabinen till det skick som flygplanet hade när det flög för SAS. På grund av formella skäl finns i dagsläget tyvärr ingen möjlighet att flyga med planet, eftersom typcertifikatet för Caravelle inte har förnyats av Airbus sedan 2003 och därmed får ingen Caravelle flyga. Tillsvidare är föreningens målsättning att bevara flygplanet i tekniskt flygbart skick med möjlighet att sätta det i flygbart skick i framtiden. Runt om i världen finns ett antal Caravelleflygplan bevarade, bland annat på museer i Oslo och Helsingör. Föreningens exemplar torde dock vara unikt i världen, såtillvida att det är funktionsdugligt med möjlighet att taxa för egen maskin.

Verksamhet

Förutom att vårda och bevara flygplanet är Föreningens övergripande syfte att sprida information om Caravelle på olika evenemang med flyghistorisk anknytning. Le Caravelle Club har f.n. ca 180 medlemmar. Ibland anordnas öppet hus då vi får möjligheten att visa upp vårt flygplan för allmänheten. Speciella visningar för grupper kan även ske efter överenskommelse. Flygplanet har även flera gånger använts som tidstypisk miljö vid inspelningen av filmer eller som spännande bakgrund för foto- och reklamjobb. Exempelvis har flygplanet en framträdande roll i filmen om Ted Gärdestad. I samband med förberedelserna fick vi möjlighet att disponera hangarutrymme under några dagar, för att bl.a. ta bort Finnair dekalerna från en tidigare inspelning. Flygplanet kan även beskådas i filmen om Monica Zetterlund. Under det senaste året har flygplanet även visats för större och mindre grupper vid ett femtiotal tillfällen. Det finne ett mycket stort intresse från föreningar och enskilda att se flygplanet och från flygplatsens personal, som mer eller mindre dagligen besöker flygplanet. Le Caravelle Club har ett mycket nära samarbete med Flygvapenmuseum och Flygsamlingarna på Arlanda, samt åtnjuter stöd från Riksantikvarieämbetet och Swedavia på Arlanda.

Allt arbete sker på ideell basis och utan ersättning för styrelse och medlemmar som arbetar med flygplanet. Tillsyn, administration och arbete med flygplanet sker nästan dagligen på Arlanda.

Styrelsen 2023/2024, som valdes på Årsmötet den 25 mars 2023 på Flygvapenmuseum:

Roland Karlsson, ordförande (F.d. Flygkapten i Linjeflyg och SAS, Fil.dr), Ulf Nyström, Teknisk chef (F.d. Teknisk chef i Linjeflyg och SAS), Niklas Schölin, Kassör (Sjökapten), Åke Löwegren (Flygtekniker), Sven-Bertil Storm (Flygtekniker, SAS), Magnus Strömberg (Mångårig flygentusiast),  Michael Sanz, Suppleant (Författare, och en av grundarna av LCC), Nils Alegren, Suppleant (Airbus 330 kapten, simulatorbyggare - Caravelle och B-707). 

Kontaktuppgifter: E-postadress: board@lecaravelleclub.org

Postadress: Le Caravelle Club, org.nr: 802407-7532, c/o Ulf Nyström, Herculesgatan 26, 111 52 Stockholm

Donationer

Le Caravelle Club tar tacksamt emot ekonomiskt stöd i form av donationer.