Aktuell verksamhet och framtida planer

Uppställning på Arlanda

För närvarande är flygplanet uppställt på ”air-side”, dvs innanför flygplatsstängslet. För att komma dit måste man gå igenom sedvanlig säkerhetskontroll och ha särskilt passerkort, badge. Väl inne på flygplatsen är det någon kilometers promenad, eller cykeltur, till fygplanet. Rampen kallas K6 och underlaget består av oljegrus, som är ett ganska mjukt underlag. Vi har placerat fartygsplåt under hjulen, för att förhindra att hjulen sjunker ner och bildar gropar. För att flytta flygplanet måste bogsertruck användas och vi har haft vissa problem med att marken är mjuk och det krävs stor kraft att dra flygplanet till betong- eller asfalterade ytor.

En ny uppställningsplats håller på att färdigställas i närheten av Flygsamlingarna, där även några andra uppställda flygplan skall få plats. Det senaste beskedet är att arbetet skall påbörjas under augusti månad, med bl.a. bortsprängning av en mindre kulle. Den här platsen ligger på land-side och skall vara inhägnad.

Det är förstås bra om flygplanet blir lätt tillgängligt för visning för våra och Flygsamlingarnas besökare. Det underlättar även för underhålls- och modifieringsarbeten, när behovet av passertillstånd försvinner. Å andra sidan blir det svårare att utföra större arbeten som kräver hangarplats och tung utrustning som skulle kunna lånas av företag på air-side. Vi kommer dock begära att det skapas möjlighet för in- och utpassering till air-side vid särskilda tillfällen.

Genomförda större arbeten

I samband med den finska filminspelningen, Kappari, fick flygplanet Finnairs dekaler på kropp och fena. Det var ett mucket stort arbete att avlägsna dessa och fortfarande finns det lite kvar på fenan. För att komma åt dessa måste man ha skylift och den får inte placeras på det mjuka oljegruset och endast behörig personal får arbeta från den. Vidare finns Flygvapnets dekaler kvar på motorerna och under vingarna, vilka är mycket svåra att ta bort. När detta är gjort är det dags för tvätt och polering, även det är arbeten som måste ske i hangar och av professionell personal. Vi har ett löfte från ett företag om att montera dekaler på utsidan i SAS originalutförande, när utsidan är klar.

Caravellen har sex ombordbatterier, vilka har stått utan laddning en längre tid. Varje batteri har tio celler och det visade sig att tre celler inte kunde återladdas. Nya celler har installerats till en ganska hög kostnad per styck, men nu är alla batterier i ordning.

Två av landställen hade sjunkit ihop lite grand och vi har fått dem fyllda till rätt tryck.

Huvuddörren, som manövreras via ett komplicerat linsystem, har varit oanvändbar. Det visade sig dock vara fråga om felaktig dragning av några vajrar, så nu funerar dörren som den ska.

Vid modifieringen till spaningsplan har all lysrörsbelysning i kabinen ersatts av 28 V glödlampor. Det finns ca 300 av dem i kabinen och ca 200 var ur funktion. Vi lyckades hitta nya i USA till rimligt pris.

Det visade sig att ett av hydraulsystemen för bl.a roder, läckte. Efter en långdragen felsökning hittades läckage på ett rör i bakre delarna av kabinen. Vi lyckades efter lång tid få hjälp med att tillverka ett nytt rör, som nu är installerat. Väggpanelerna hade blivit genomdränkta av hydraulolja och nya har tillverkats på Arlanda. Nu återstår fyllning av systemet och tryckprov.

När hydraulsystemet är återfyllt och batterierna  på plats kan vi prova att starta motorerna för första gången på många år. Förhoppningsvis kan vi även prova att taxa flygplanet på den närbelägna taxibanan till bana 08/26 och kanske till en hangar.

I övrigt fungerar alla system ombord, så att flygplanet i princip är flygdugligt.

Kabinen saknar dock galleys, både i främre och bakre delen av flygplanet, samt en av toaletterna. Vi är på jakt efter dessa delar och förhoppningsvis hittar vi den utrustning som saknas och kan åerskapa kabinen till civilt utförande.