Aktuell verksamhet och framtida planer

Pågående arbeten

Januari 2024 - mars 2024

Flygplanet står orubbat på Ramp K (grus). Ventilation och viss värme i kabinen är  inkopplade. Ett par däck behöver fyllas, varav det ena börjat kränga av fälgen. Detta bör gå att åtgärda med lite "handpåläggning", vilket är på gång. För övrigt fortsätter vi försöken att få tillgång till hangarplats för montering av dekaler och inredning. Det kommer då och då förfrågningar om filminspelning i kabinen, vilka vi dessvärre har fått avböja. Det är dock roligt att vi finns på "tapeten" hos filmproducenterna och vi håller kontakt med dem.

Vi har även kontakt med en politiker i Sigtuna kommun, som är mycket intresserad av att skapa ett civilt flygmuseum, helst i Sigtuna, förstås, medan vi även försöker vi få upp frågan på politisk riksnivå.

Som framgått tidigare finns vårt reservdelsförråd numera på en av Swedavias uppställningsplatser. Vi misslyckades att få avgiftsfrihet, vilket snabbt dränerar vår kassa om vi inte kan sälja eller avveckla förrådet på annat sätt.

Vår styrelseledamot, Nils Alegren, meddelar att hans autentiska Caravellesimulator på Bunge kommer att vara klar i slutet av maj. En fantastisk bedrift av Nils, som samtidigt arbetar världen runt med att flyga Airbus 330.

Glädjande nog har vi fått en ny kandidat till styrelsen för presentation på Årsmötet den 27 april kl 13, på Skavsta.

September 2023 - december 2023

Det finns tyvärr inte mycket nytt att berätta om arbetet med Caravellen. Vi har drabbats av reducerad kapacitet hos våra medarbetare på fältet och hösten har för övrigt präglats av flytten av våra containrar från Flygsamlingarnas tomt på Arlanda. Efter en lång och omfattande argumentation med Swedavia, blev vi till slut tvungna att hyra plats på ett av Swedavias områden söder om fältet. Flygsamlingarnas materiel demonterades effektivt och transporterades till ett magasin i Rosersberg av SMTM. Både vi och SMTM kände oss jagade av den tidsgräns som Swedavia bestämt för tömning av området, som fortfarande är orört och tomt. Samma brådska blev det för flytt av containerna och vi trodde det var bråttom för att få en plats i konkurrens med andra. Det blev ett antiklimax, när det visade sig att vi är de enda hyresgästerna i hörnet av ett enormt stort inhägnat område vid Starrmossen, några kilometer sydsydväst om Arlanda.

Vi har inte lyckats få tillgång till hangarplats, vilket är nödvändigt för att återinstallera inredningen och montera SAS-logos på utsidan. Hangar 4, som vi lånade några månader för ett par år sedan, är fortfarande tom efter ombyggnaden. Swedavia har dock bestämt att ”marknadshyra” gäller för en plats där, vilket är otänkbart för vår del. Vi kan dock låna någon plats på ad-hoc basis i SAS hangarer, men det behövs viss framförhållning för att engagera företag för våra arbeten. Vi har även haft flera förfrågningar om TV-inspelning i flygplanet, som vi tyvärr måst avböja, eftersom kabinen inte är återställd.

Vi har dock en mycket bra dialog och förståelse för vår situation från SMTM och Flygvapenmuseum. Vi har också börjat bearbeta några politiker om behovet av ett svenskt civilt flygmuseum, liknande de som finns i våra grannländer. Exempelvis är vår tidigare ”granne” på Arlanda, Caravellen SE-DAF, numera lackerad och klädd i Finnairs dekaler på Åbo flygplats. Sverige borde ”ta rygg” på finländarna även i detta fall.

På den positiva sidan kan jag meddela att vi har en ny person som är intresserad av att arbeta med flygplanet, men vi behöver bli fler till våren och sommaren. Vi har också fått många bra förslag på aktiviteter från våra medlemmar som väntar på att genomföras.

Vi behöver dig som är beredd på att arbeta ideellt med Caravellen på Arlanda – hör av dig per mail till: board@lecaravelleclub

Februari 2023 - augusti 2023

Det senaste halvåret lider fortfarande av sviterna efter covid-begränsningarna, vilket medfört att arbeten blivit liggande. Vidare arbetar vi med reducerad styrka på Arlanda och har inte kunnat fortsätta arbetet i kabinen och på utsidan. Detta hindras också av att vi inte lyckats få tillgång till hangarplats. Den nyrenoverade Hangar 4, som är på 6 000 kvadratmeter, är fortfarande efter ca 15 månader, helt tom. Ett nytt dotterbolag till Swedavia förfogar över den och måste ha "marknadsmässig" hyra av oss, vilket är i storleksordningen 100 000 för några veckor. Före pandemin stod vi i denna hangar i mer än sex månader, utan avgift. Någon av SAS hangarer kan fortfarande vara tillgänglig på ad hoc-tider, men det behövs en del framförhållning för att organisera arbetena. Vi försöker även få tillgång till ett par andra hangarer.

Vi har två förfrågningar om ljud- och filminspelning i och utanför flygplanet, men har ännu inte kunnat genomföra dessa.

Ett akut problem är att hitta en ny plats för vårt reservdelslager, som finns i containrar utanför f.d. Flygsamlingarna på Arlanda. Detta upptar för närvarande väldigt mycket tid och vi blir hänvisade till sex  - sju olika avdelningar i Swedavia, utan att få besked. Vi har ett gammalt avtal med dåvarande LFV, om uppställning både av flygplan och containrar och vi är inte uppsagda från detta, men det går ändå väldigt trögt. Vi måste vara borta från nuvarande plats vid Flygsamlingarna inom några veckor, när smtm lämnar över platsen till Swedavia, efter den plötsliga uppsägningen för ett år sedan. Avsikten med lagret är att sortera innehållet, kassera en del, behålla eller sälja annat och lämna resterande till Flygvapenmuseum.

Ett annat akut problem är att hitta någon flygtekniker som vill arbeta ideellt för Föreningen på Arlanda. Flera av våra "ordinarie" medarbetare är fortfarande yrkesverksamma, så tillgängligheten kan tidvis vara knapp.

V.g. återkom med förslag på nya medarbetare.

Videon från taxningen av Caravellen på Arlanda finns på den här länken: Den har hittills visats mer än 560 000 gånger - vi är tydligen inte ensamma om att gilla Caravelle! https://youtu.be/zEvTCktFYDA

Oktober, 2022 - januari, 2023

Restaureringen av kabinväggarna i SE-DAI är nästan klar, men monteringen i flygplanet återstår. Installationen måste ske i tempererad lokal, dvs i hangar för att limmet ska torka. Vi har tyvärr inte lyckats få tillgång till hangarplats, trots att den s.k. Hangar 4, som byggts om förra året, fortfarande är tom. För övrigt är kabinen fylld med utrustning som vi demonterat från SE-DAF. Det finländska teamet, som demonterade DAF:en var mycket väl förberedda och professionella och hade en rejäl budget för arbetet och transporten till Åbo. När det gäller hangarplats på Arlanda ska vi undersöka om den s.k. Linjeflygs Servicehangar kan användas, som  är placerad på fältets södra sida. Det bör gå att omdisponera föremålen som f.n. är placerade i hangaren, så att SE-DAI skulle få plats. Problemet är dock att portarnas öppning är mindre än Caravellens spännvidd, men om man kan placera nosstället på en vagga bör det gå att saxa in flygplanet. Vi måste även få tillåtelse från Swedavia som disponerar hangaren och vi arbetar med att lösa båda problemen.

Vi vet inte något mer om Flygsamlingarnas avflytt påverkar oss, annat än att våra reservdelscontainrar måste flyttas. Det finns en ny plats för dessa inritad på en karta, så vi hoppas att den fortfarande gäller.

Vi planerar att ha Årsmötet på Flygvapenmuseum i slutet av mars och återkommer inom kort med datum.

Juni - september, 2022

Återinstallation av den demonterade inredningen från SE-DAF går sakta framåt. Det är så många och skrymmande delar i kabinen att det kan vara svårt att komma åt på vissa ställen. Vi har fortfarande inte lyckats få tillgång till någon hangarplats för arbete med utsidan, vilket är nödvändigt för polering och uppdatering med SAS-logos.

April - maj, 2022

Arbetet med att demontera inredning från SE-DAF har fortsatt  under april och maj. SE-DAF är nu parkerad utanför airside på den s.k. skrotningsplatsen. Tack vare vänligt  tillmötesgående från SMTM, som äger SE-DAF, har vi fått ta delar från SE-DAF och vi är mycket tacksamma för detta. Vissa delar ur kabinen är stora och otympliga, så det har varit svårt att hitta plats för de allra största delarna. SE-DAF skall demonteras unders ommaren, så att den kan fraktas till Finland för återställning och installation i Åbo.

Det är fortfarande svårt att hitta hangarplats för oss. Men, nu börjar Hangar 4, sent omsider, bli klar och vi hoppas få låna den någon tid under sommaren så att arbetet med utsidan kan fortsätta.

Januari - mars, 2022

Vi har tacksamt mottagit bidrag från Riksantikvarieämbetet för att täcka en del av resekostnaderna för våra medarbetare som sett till flygplanet, under de perioder då våra tekniker inte varit tillgängliga för arbeten på grund av pandemin.

Under vårvintern, när restriktionerna lättats, har dock en hel del arbeten utförts för att återställa Caravellen till sitt ursprungliga utseende, tack vare ett mindre antal medarbetare.  Emellertid har vi inte kunnat arbeta med flygplanets utsida, eftersom vi inte haft tillgång till hangarplats. Färgen på vissa målade partier på flygplanskroppen måste kemiskt tas bort och andra delar måste poleras innan dekalerna kan komma på plats, vilket måste ske inomhus och tar ca en vecka. Den hangar som vi fick låna en lägre tid förra året är fortfarande under ombyggnad och arbetet har blivit kraftigt försenat. Vidare är SAS-hangarerna upptagna på grund av arbeten på flygplan som skall lämnas tillbaka och vissa modifieringar på andra. Arlandas jubileum blev inte heller som vi hade hoppats, så vår defilering framför terminalerna har fått skjutas på framtiden.

Under tiden har vi dock demonterat inredning från kabinen på systerskeppet SE-DAF, som står i närheten av SE-DAI på Arlanda. DAF:en, ska som nämnts tidigare, övertas av den finländska motsvarigheten till Flygsamlingarna, och skall demonteras för att fraktas till Åbo och ställas upp på flygplatsen där. Vi har löfte om att demontera allt vi behöver från DAF:ens kabin, vilket innebär att vi kommer över det mesta som vi saknar i DAI, såsom väggpaneler, hatthyllor, lysrörsramper, m.m. Det är dock ett mycket stort arbete, eftersom det mesta är monterat med nitar som måste borras bort och det handlar om tusentals nitar. Vidare är det svårt att hitta plats att för lagra delarna, som kan vara upp 6 meter långa.

För övrigt har markaggregaten setts över och fungerar nu som de ska. Emellertid börjar flygplanets sex interna batterier sjunga på sista versen och det är mycket dyrt att renovera dem och vi saknar för närvarande plan (pengar) för detta. Motorerna har varmkörts några gånger under vintern och de fungerar helt utan anmärkning, efter insatser från våra tekniker.

Augusti - december, 2021

Trots allt har viktiga arbeten kunnat utföras under den senare delen av hösten. Vår "granne" SE-DAF skall demonteras och flyttas till Åbo i Finland för restaurering och uppställning på flygplatsen i Åbo. Flygplanet ägs av Statens maritima och teknikhistoriska museer, SMTM, som för övrigt även äger Flygsamlingarna på Arlanda. Vi har genom avtal med SMTM fått löfte om att demontera utrustning och detaljer i kabinen på SE-DAF för installation i SE-DAI. Sålunda har bland annat hatthyllor, ljusramper och väggpaneler demonterats och överförts till oss. Demontering och flytt av SE-DAF är förstås ett jättejobb och skall finansieras av den finska motsvarigheten till SMTM. Motsvarande arbeten har gjorts i Danmark när deras Caravelle flyttats runt två gånger till Helsingör där den satts ihop och numera finns att se på Danmarks Tekniske Museum. Vi rekommenderar ett besök på detta museum, som för övrigt planeras flytta tillbaka till Köpenhamn under 2023.

Varmkörning av motorerna har också utförts ett par gånger under de senaste månaderna. Efter viss reparation och rengöring i vänster motor fungerar nu båda motorerna perfekt liksom de fyra hydraulsystemen för rodermanövrering och bromsar.

Det är fortsatt stort intresse för flygplanet bland flygplatsens aktörer och vi har de bästa relationer och stöd från såväl Ramp Security som Brand- och räddningstjänsten  och inpasseringskontrollen.

Juli, 2021

Vch Stormen, reda ut hur man skall fylla landställen på rätt sätt så att de inte sjunker ihop. Således är ställen nu i ordning och flygplanet står rätt på vingarna.

Därefter taxade vi flygplanet till den gamla uppställningsplatsen på Ramp K. TIll vår hjälp hade vi Caravelleentusiasten Nils Alegren. Nils och Roland turades om att  styra flygplanet den alltför korta vägen till Kalle. Nils är ju f.ö. Lufthansapiloten som byggt Caravellesimulatorn som för närvarande finns i Tyskalnd, men som förhoppningsvis kan flyttas till Sverige.

Vi hoppas att få tillgång till hangarplats senare och att SAS-logon kan monteras då.

Le Caravelle Club har ännu en gång beviljats bidrag från Riksantikvarieämbetet för restaureringen av flygplanet. Den här gången gäller det material till logo på utsidan och restaurering av tak- och väggpaneler, samt säten. Vi sökte 55 000:-, vilket beviljades. Vi har fortfarande några kronor kvar från det tidigare bidraget, för polering, m.m. av utsidan. Vi är noga med att hålla en rågång mellan ändamålen som beviljats för och är nogranna med redovisningen, sådant leder uppenbarligen till framgång hos RAÄ.

Maj - juni, 2021

Flygplanet måste tyvärr dras ut från hangaren igen. Swedavias utbyggnad av denna hangar 6 meter är försenad och vi får inte vara kvar inomhus under byggtiden, vilket är förståeligt med tanke på brandrisk, m.m.

Vi har ännu inte lyckats åtgärda att höger landställ sjunker efter en tid, men det finns en plan på hur detta skall ske.

Emellertid är demonteringen av takbelysningen, lysrören, i SE-DAF nästan klar och återmontering i SE-DAI kan börja.

Både pandemirestriktionerna och det tidvis varma vädret har medfört att vissa arbeten fått skjutas framåt i tiden. Det är för närvarande bara en handfull av våra tekniker som är tillgängliga vissa dagar för arbeten på flygplanet, men vi är djupt tacksamma för deras engagemang och entusiasm.

 Februari - April, 2021

Vi har i slutet av januari ansökt om bidrag från Riksantikvarien för materialkostnader för dekaler och restaurering av stolarna i kabinen.

Trots allt har en hel del arbeten kunnat ske på SE-DAI under senvintern och tidiga våren, tack vare att vi fått låna hangar av Nordic Aero på Arlanda. Nedan redovisar Tekniske Chefen en sammanställning av några arbeten som utförts.

SE-DAI lämnade Hangar 4 den 4:e mars och parkerades utanför SAS Hangar 1 öst. Dock finns ingen markanslutning för el. Vi har när vädret tillåtit fortsatt med att ta bort rester från dekaler samt påbörjat demonteringen av lysrösramper i DAF´s kabin.

De komponenter som demonterats från DAF galley har flyttats till våning 2 i Hangar 4. Detta är Scandinavian Cabin Service, SCS, område och där finns nu också alla stolar från DAI höger stolsrad.

Vi försöker nu åter få tillgång till platsen i Hangar 4 men den är tyvärr upptagen av en ATR som skadats i samband med en bogsering och man avvaktar besked från tillverkaren.

Den 13 mars kom Nils Alegren på besök. Alegren, som är pilot på bl.a. Lufthansa, har byggt en flygsimulator för Caravelle. Den är byggd från framdelen av en skrotad Caravelle, t.o.m. främre ingångsdörren. De flesta instrument och funktioner i cockpit har byggts om av Nils, så att de i princip fungerar som i flygplanet. Simulatorn finns f.n. i München, men måste flyttas. Vi försöker hjälpa Nils med att hitta en plats där simulatorn kan byggas upp och visas för allmänheten, samt hur flytten skall finansieras, vilket lär kosta ca 50 000: -. Det finns flera videos om Alegren och hans simulator på nätet, bland annat denna: https://www.youtube.com/watch?v=Y08ZGnx0uQA

Sara Starkström arbetar med en bok om bortglömda och övergivna platser och hon blev intresserad av att veta mer om vår Caravelle på Arlanda. Sara blev överväldigad över besöket på Arlanda och tog ca 500 bilder. Vi ser fram emot Saras bok.

Vattentvätt av flygplanet har genomförts i hangaren. Vi har lite pengar kvar från det tidigare bidraget från Riksantikvarien, som vi använt för detta arbete.

De sista limresterna från dekalerna på vingarnas ovansida är nu borttagna och inuti flygplanet har dörrkarmar, m.m. demonterats för att se vad som finns kvar av de ursprungliga kablarna för lysrören. Från SE-DAF har vi nu demonterat lysrörsrampen på höger sida, som skall monteras i SE-DAI, där konsolerna för FMV-utrustningen suttit.

En felaktig ljudvarning i cockpit har lokaliserats och åtgärdats och felsökning pågår för VHF-systemet, som slutat fungera. 

Januari 2021

 Trots helger och pandemi har arbetet fortsatt på SE-DAI i hangaren. Galley och ramar för trolleys, m.m. väntar nu på att installeras.

 December 2020

Boken om Caravelle av Michael Sanz finns nu tillgänglig. Svensk Flyghistorisk Förening har beställt arbetet och det är, som vanligt när det gäller Michaels böcker, en gedigen sammanställning av allt som rör Caravelle på ca 245 sidor.

Boken kan köpas genom Le Caravelle Club, eller via SFF.

Vårt pris är 200:- för medlemmar i Le Caravelle Club + portokostnaden  som är 79:- inom Sverige och + 169:- för utlandsförsändelse. Beställ boken med ett mail till vår kassör, Niklas Schölin: niklas.scholin@gmail.com

Boken om Caravelle

        SE-DAI i Nordic Aero MRO:s hangar i december 2020

Uppställning på Arlanda

För närvarande är flygplanet uppställt på "air-side", dvs innanför flygplatsstängslet. För att komma dit måste man gå igenom sedvanlig säkerhetskontroll och ha särskilt passerkort, badge. Väl inne på flygplatsen är det någon kilometers promenad, eller cykeltur, till flygplanet. Rampen kallas K6 och underlaget består av oljegrus, som är ett ganska mjukt underlag. Vi har placerat fartygsplåt under hjulen, för att förhindra att hjulen sjunker ner och bildar gropar. För att flytta flygplanet måste bogsertruck användas och vi har haft vissa problem med att marken är mjuk och det krävs stor kraft att dra flygplanet till betong- eller asfalterade ytor.

En ny uppställningsplats håller på att färdigställas i närheten av Flygsamlingarna, där även några andra uppställda flygplan skall få plats. Det senaste beskedet är att arbetet skall påbörjas under augusti månad, med bl.a. bortsprängning av en mindre kulle. Den här platsen ligger på land-side och skall vara inhägnad.

Det är förstås bra om flygplanet blir lätt tillgängligt för visning för våra och Flygsamlingarnas besökare. Det underlättar även för underhålls- och modifieringsarbeten, när behovet av passertillstånd försvinner. Å andra sidan blir det svårare att utföra större arbeten som kräver hangarplats och tung utrustning som skulle kunna lånas av företag på air-side. Vi kommer dock begära att det skapas möjlighet för in- och utpassering till air-side vid särskilda tillfällen.

Genomförda större arbeten

I samband med den finska filminspelningen, Kappari, fick flygplanet Finnairs dekaler på kropp och fena. Det var ett mycket stort arbete att avlägsna dessa och fortfarande finns det lite kvar på fenan. För att komma åt dessa måste man ha skylift och den får inte placeras på det mjuka oljegruset och endast behörig personal får arbeta från den. Vidare finns Flygvapnets dekaler kvar på motorerna och under vingarna, vilka är mycket svåra att ta bort. När detta är gjort är det dags för tvätt och polering, även det är arbeten som måste ske i hangar och av professionell personal. Vi har ett löfte från ett företag om att montera dekaler på utsidan i SAS originalutförande, när utsidan är klar.

Caravellen har sex ombordbatterier, vilka har stått utan laddning en längre tid. Varje batteri har tio celler och det visade sig att tre celler inte kunde återladdas. Nya celler har installerats till en ganska hög kostnad per styck, men nu är alla batterier i ordning.

Två av landställen hade sjunkit ihop lite grand och vi har fått dem fyllda till rätt tryck.

Huvuddörren, som manövreras via ett komplicerat linsystem, har varit oanvändbar. Det visade sig dock vara fråga om felaktig dragning av några vajrar, så nu fungerar dörren som den ska.

Vid modifieringen till spaningsplan har all lysrörsbelysning i kabinen ersatts av 28 V glödlampor. Det finns ca 300 av dem i kabinen och ca 200 var ur funktion. Vi lyckades hitta nya i USA till rimligt pris.

Det visade sig att ett av hydraulsystemen för bl.a. roder, läckte. Efter en långdragen felsökning hittades läckage på ett rör i bakre delarna av kabinen. Vi lyckades efter lång tid få hjälp med att tillverka ett nytt rör, som nu är installerat. Väggpanelerna hade blivit genomdränkta av hydraulolja och nya har tillverkats på Arlanda. Nu återstår fyllning av systemet och tryckprov.

När hydraulsystemet är återfyllt och batterierna  på plats kan vi prova att starta motorerna för första gången på många år. Förhoppningsvis kan vi även prova att taxa flygplanet på den närbelägna taxibanan till bana 08/26 och kanske till en hangar.

I övrigt fungerar alla system ombord, så att flygplanet i princip är flygdugligt.

Kabinen saknar dock galleys, både i främre och bakre delen av flygplanet, samt en av toaletterna. Vi är på jakt efter dessa delar och förhoppningsvis hittar vi den utrustning som saknas och kan återskapa kabinen till civilt utförande.

Under hösten 2018 fick vi möjlighet att ställa flygplanet i hangar på Arlanda under en vecka. Ett tjugotal flygtekniker, de flesta med erfarenhet av Caravelle, arbetade entusiastiskt med flygplanet. Bland annat byttes fem hjul ut och tre bromsar demonterades för renovering. Motorerna kontrollerades och justerades vad gäller reglage, brandsläckare, olja, m.m. I kabinen påbörjades demontering av konsollerna i taket, där FMVs utrustning varit placerad. All utrustning är monterad med nitar i tusental, som måste borras bort - ett mycket tidsödande arbete som vi får hjälp med. Vidare polerades de blanka delarna på kroppen av en firma som vi kunde hyra tack vare bidraget från Riksantikvarieämbetet. Det återstår dock att polera vingarna och tvätta den vita färgen, vilket vi planerar att göra själva. De flesta dekalerna från FV-tiden har tagits bort, vilket inte är lätt. De äldsta dekalerna sitter väldigt hårt och både kemiska och mekaniska metoder måste användas. Även tidigare personal från FMV har varit på plats och rett ut vissa elektriska problem. Från Flygvapenmuseum fick vi sex hjul i gott skick, som efter viss möda kunde fraktas in på flygplatsen - allt måste ju röntgas före inpassering. Vi vill i sammanhanget ge en eloge till säkerhetskontrollen på Arlanda, som alltid är hjälpsam och vänlig mot oss.

Planen var att under hösten kunna starta motorerna, igen. Det visade sig dock att det fortfarande var något fel i startkretsen för motorerna och när detta var avhjälpt uppenbarade sig flera bakomliggande fel, vilka ett efter ett har lösts av flygplanelektrikerna. Demontering av konsoller för FMVs elektriska system pågår för fullt i kabinen och frilägger allt mer den ursprungliga strukturen. Emellertid medför det också att ser lite rörigt ut innan vi hittat de ursprungliga täckpanelerna, som förhoppningsvis finns i någon av de åtta containerna.

 December 2020

Torsdagen den 3 december är en milstolpe för Le Caravelle Club. Efter femton år rullade SE-DAI åter för egen maskin från Ramp K till Ramp H. Allt fungerade perfekt och alla system var ”go”.

Nordic Aero MRO erbjuder oss att ställa flygplanet i sin hangar under december månad och kanske längre. Vi är oerhört tacksamma för detta och nu kan vi under bekväma förhållanden fortsätta både med flygplanets ut- och insida. SAS-logos och flytt av inredning från SE-DAF står högst på prioriteringslistan.

Boken om Caravelle i Sverige och Norden, av Michael Sanz, finns nu tillgänglig. Det är en gedigen beskrivning av Caravelle från projektstarten i början av femtiotalet till Föreningens verksamhet idag. Boken, som beställts av Flyghistoriska Föreningen till deras serie Flyghistorisk Revy, omfattar ca 240 sidor. Som vanligt i Michaels böcker, ingår ett stort antal bilder och anekdoter från tiden då det begav sig. Boken kommer att finnas för försäljning till Föreningens medlemmar.

September – november 2020 – trots allt goda nyheter

Samhället och vår lilla verksamhet med Caravellen lider fortfarande av risker och begränsningar med anledning av coronapandemin. Emellertid sker tillsyn och vissa arbeten genom tekniske chefens försorg som tillsammans med någon medarbetare besöker kontoret och flygplanet varje vecka.

Vi har fått muntligt besked av SMTM om att vi kan börja demontera inredningsdetaljer från deras Caravelle. För säkerhets skull gjorde vi ett mögelprov i kabinen med hjälp av en odlingsdosa. Det visade sig att det fanns endast minimalt med mögel i DAF:ens kabin.

Vårt aggregat för markström slutade att leverera 115 V som är nödvändig för motorstart och batterierna hade inte tillräcklig laddning för att starta motorerna. Problemet gick dock att lösa, så nu är det klart igen för motorstart.

I slutet av månaden lyckades tekniske chefen avtala med Nordic Aero om att få disponera deras hangar under minst december månad och kanske längre. Nu kan äntligen arbetet med utsidan fortsätta och SAS-dekaler monteras, förhoppningsvis inom en snar framtid.

Bromsarna är luftade och planen är att taxa flygplanet för egen maskin till hangaren – det blir i så fall första gången på många år – så håll tummarna.

Augusti 2020

Arbetena med borttagning av dekaler har fortsatt. Vidare har installationen av originalradarn påbörjats. Antennen innanför noskonen är på plats och nästa steg är att montera skärmen i cockpit.

Vidare har vi har fått preliminärt besked från SMTM om att vi får demontera inredningsdetaljer från deras SE-DAF för installation i SE-DAI. När vi fått beslutet på papper finns det framöver mycket att göra för oss på Arlanda.

April - juli 2020

På grund av rådande yttre omständigheter har endast mindre arbeten kunnat utföras på flygplanet. Emellertid har arbetet fortsatt med borttagning av dekaler på vingar och kropp och flygplanet har regelbundet kontrollerats genom tekniske chefens försorg.

Vi väntar på slutgiltigt besked från SMTM i slutet av augusti om vi får börja demontera delar från deras SE-DAF, samt om detta flygplans fortsatta öde.

Närmast på vår agenda för SE-DAI står motorkörning och taxning, samt installation av den ursprungliga väderradarn som skall hämtas från FVM.

Vi planerar att hålla det uppskjutna Årsmötet under senare delen av september på Arlanda. Meddelande om tid och plats kommer endast publiceras på vår hemsida.

Januari - mars 2020

Under vintern har det varit svårt att arbeta med de planerade åtgärderna på flygplanet och sedan viruskrisen blev akut har vi inte kunnat samlas på Arlanda. Emellertid har tekniske chefen sett till att flygplanet "mår bra", minst ett par gånger i veckan. Luftkonditioneringen och värmen gör att flygplanet känns torrt och fräscht inuti och på utsidan har våra trogna tekniker på platsen sett till att fylla kvävgas i däcken, m.m. Nyligen hade vi planerat för taxning, men det visade sig inte helt överraskande, att vi är inträngda av alla flygplan på plattorna, så vi får frysa den delen.

Emellertid har vi haft möte med Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), i första hand angående framtiden för deras Caravelle (SE-DAF), som står nära vår SE-DAI. Vi har i skrivelse för ca ett och halvt år sedan tagit upp frågan om att få demontera utrustning i kabinen på DAF:en, för installation i DAI och detta diskuterades på mötet. Vi är eniga om att endast en Caravelle bör sparas som museiföremål och det bör vara DAI. Ett alternativ som diskuterades var att LCC tar över DAF, helt och hållet och använder det enligt eget önskemål och därefter ser till att flygplanet skrotas på plats. På det sättet skulle vi kunna demontera allt vi behöver och i princip utrusta kabinen i DAI, så som den såg ut i SAS. Kostnaden för skrotning skulle då falla på LCC, vilket vår ekonomi inte klarar av. Ett annat alternativ är att vi tar över flygplanet, medan SMTM står för kostnaden för skrotning, vilket är den linje vi förordar. Vi har en offert på kostnaden för skrotning på plats, vilken inte är avskräckande hög och som torde kunna minskas med priset för materialet som till stor del kan återanvändas. För närvarande är dock priset för aluminiumlegeringar på lägsta nivå, men lär gå upp med tiden. Vi väntar på beslut från SMTM under senare delen av våren, eller i början av sommaren.

På den positiva sidan kan nämnas att medlemsantalet sakta ökar, men fortfarande släpar betalningen av medlemsavgift på många håll. Vidare har vi många tekniker som bara väntar på att komma igång, igen, särskilt om vi får möjlighet att börja demontera ur DAF:en. Vi har numera åtta personer med egen behörighet från LCC till flygplanet, samt ungefär lika många med behörighet från annat håll. Försäkringen för flygplanet och våra "badgar" är för övrigt våra enda fasta utgifter och vi har tyvärr inte möjlighet att betala reseersättning för våra medarbetare. Ändå, ställer så många upp - detta är imponerande! På utgiftssidan har vi även kostnader för inköp av viss materiel, såsom renovering av bromsarna, luftkonditioneringsaggregatet, m.m, men vi lever på en synnerligen mager budget.

Nu ser vi med förtröstan fram emot våren och sommaren.

December 2019

Ett av batterierna har kontrollerats och laddats på verkstad och ytterligare ett är på gång. Det har visat sig att alla batterier måste vara laddade för att kunna starta motorerna, som de var när vi lyckades med motorstart under förra våren och sommaren. Flygplanet saknar dock f.n. en kylfläkt för batterierna, vilket leder till att vi inte kan ha kontinuerlig laddning inkopplad, när vi inte är på plats. Vi undersöker därför hur vi skall kunna använda 380 V systemet för start, såsom det användes under FV-tiden. En avfuktningsanläggning har inköpts förmånligt och installerats. Luften i kabinen håller nu ca 13 grader och ca 30 % fuktighet, vilket torde vara optimalt för flygplanets del. En grupp som kallas, Young Pilots, har varit på besök. De är fjorton entusiastiska ungdomar som går på flygutbildning och fick ett par timmars genomgång av flygplanet. Ett föredrag för Svensk Flyghistorisk Förening i Malmö har också genomförts under månaden.

November 2019

Nya motorskydd har tillverkats och installerats som en goodwill från Cabin Interior AB på Arlanda. För övrigt har arbetena i kabinen fortsatt. Emellertid hade vi problem med batteriladdningen, så att det inte gick att starta motorerna.

Våra "grannar" på uppställningsplatsen på air side är numera borta, även i verklig betydelse. De flyttades till den nya skrotningsplatsen och destruerades helt på några veckor.

 Oktober 2019

 Vänster generator utbytt och kontrollerad utan anmärkning. Förberedelser för besök av Flygande Veteraner har genomförts, dvs städning av

flygplanet.  Förnyad start av motorerna och test av strömförsörjning och roder samt genomgång av cockpitinstrumenten har genomförts utan anmärkning.  Avisargruppen har tränat avisning med varmvatten på Caravellen

och därmed avlägsnat smuts och mossa på kroppens översida. Vi undersöker även möjligheten att få tag på en avfuktare till kabinen. Vidare förbereder vi för att taxa maskinen. Noshjulsstyrningen har

kontrollerats utan anmärkning och nu återstår luftning av bromsarna.

Hittills under 2019 har mer än 900 mantimmar lagts ned på flygplanet av flygtekniker. Vid två tillfällen har flygplanet beretts plats i hangar och vid ny tillgång till hangar planerar vi för montering av SAS-dekaler.

September 2019

Hydraulsystemen har körts med motorerna på tomgång för test av de hydrauldrivna systemen, klaffar, roder, luftbromsar etc. (dock ej landställen).  Toalettens, på vänster sida, innertak har demonterats för åtkomst av det lilla takfönstret, som numera är övertäckt.  Cockpitdörren är lämnad för renovering hos SCI (Sollentuna Cabin Interiors) som också tillverkar nya skydd för motorerna.  Den tömda containern #7 hämtades av en återvinningsfirma utan någon kostnad för oss.  Vi fick, även utan kostnad, låna en annan något större container från Swedavia med värme och lyse. Denna kan användas som mellanlagringsplats för sortering av innehållet i de övriga containerna. Inventering av container #5 har påbörjats, i huvudsak för att leta efter generator och alternator, vilka torde finnas som reserv.

Augusti 2019

Motorerna har körts vid ytterligare några tillfällen utan problem. Emellertid är det bekräftat att en av generatorerna är felaktig. En reservgenerator finns troligen i någon av containerna, men vi vet inte i vilken. Bromsarna är nu återmonterade, men luftning av systemet återstår. Alla hydraulsystem är fyllda och inget läckage har noterats och rodren, speedbrakes och bakre trappan har motionerats. Några av innerpanelerna i kabinen har monterats tillbaka och en autentisk förstaklass dubbelstol har återfunnits, den är dock helt utan stoppning och klädsel. Den nya uppställningsplatsen är klar och väntar på elinstallation, m.m. För vår del önskar vi dock vara kvar på Airside så länge som möjligt, eftersom flygplanets utsida skall tvättas, poleras och dekaler monteras, m.m, vilket måste ske i hangar. En av containerna har visat sig bortom räddning och måste skrotas. Föreningen har dock blivit lovad en annan container/barack som bl.a. kan användas för mellanlagring medan de andra inventeras. Vi har gått ut med förfrågan bland medlemmarna om hjälp med att flytta delar mellan containerna och ett tiotal medlemmar har anmält intresse. Denna insats kommer att ske i oktober, troligen under en helg.

Juli 2019

Felsökningen av motorernas elsystem har visat att en av generatorerna är felaktig. Troligen finns generatorer i våra containers, men de går f.n. inte att lokalisera eftersom det är så trångt att varken går att inventera eller komma åt reservdelar i containerna. Motorerna går dock bra och stabilt. Bromsarna är fortsatt på verkstad, men är förhoppningsvis snart klara för återmontering. Det finns åtta skivbromsar på huvudställen, varav tre är demonterade medan de övriga fem är ok. Teknikerna har påbörjat ett större arbete på huvuddörren. Det visade sig att vajrar och amortisörer under golvet var felmonterade, vilket gjort dörren mycket tung att öppna. Normalt skall dörren kunna skjutas upp i taket med lätthet, men nu krävdes det nästan tyngdlyftarmuskler för att öppna den.  Den bakre dörren/trappan är hydrauliskt manövrerad, både manuellt och elektriskt, men systemet behöver fyllas för att kunna användas igen. Resterande dekaler på motorerna har slutligen avlägsnats, vilket krävde en särskilt stor arbetsinsats. De äldre dekalerna sitter så hårt att endast mycket små bitar i taget kan dras loss. Vi hoppas få tillgång till en s.k. tvättrobot (Dino) som finns på Arlanda för att tvätta den vitmålade översidan på kroppen. Detta måste ske i hangar och vi planerar för att samtidigt installera bromsarna. Vi har upprättat en sms-grupp med ett tiotal tekniker, som gör det lättare ett organisera arbetet genom "upprop" per sms. Vanligen planerar vi för tekniskt arbete på tisdagar och torsdagar och intresset är stort hos vår kader av tekniker. Vi skulle inte klara oss långt utan alla frivilliga och engagerade tekniker som  utvecklar och vårdar Caravellen, så att den förblir världens enda funktionsdugliga Caravelle.

Juni 2019

Arbetet hittills har bestått i fortsatt demontering av kablar, m.m. från tiden i Flygvapnet. Vidare har vi kört motorerna under ca en timme, vilket gått i huvudsak bra - dvs inga läckage av olja eller bränsle och ingen rök. Rodren har motionerats, vilket också fungerat bra. Emellertid fungerar inte motorernas generatorer och alternatorer som de ska. Teknikerna söker f.n. febrilt i kopplingsscheman för att hitta var det är fel. Det finns oräkneliga elektromagnetiska reläer i flygplanet som också behöver motioneras, eller bytas, efter alla år i träda.

Häromdagen fick vi vänta på att Barack Obama skulle åka iväg med sitt flygplan, som stod bredvid vår Caravelle - det händer alltid saker på Arlanda.

Maj 2019

Under maj har arbete fortsatt med att avlägsna kablage som monterats till den utrustning som FRA hade installerat. Vidare så har flygplanets båda luftkonditioneringsenheter fyllts med olja och kontrollerats. Vi kan konstatera att batterierna tappar laddning om de inte laddas regelbundet. Problemet är att vi saknar en original fläkt för att ventilera batteriladdningssystemet och undvika överladdning med risk för brand. Vi söker därför en originalenhet att montera alternativt återmontera den "temporära" fläkten så att vi kan återgå till normala laddningsintervall.

En ny motorkörning planeras för att kontrollera generatorerna och vi väntar också på att få tillbaka bromsarna som är på service. Nya belägg har tillverkats och ett hydraulläckage skall åtgärdas.

Asfalteringen på den nya Ramp Ivar är snart klar, men sedan återstår installation av el, m.m.

Ett stort och angeläget arbete är att inventera våra 8st containers samt bestämma vad som är bör behållas för fortsatt underhåll av vår unika Caravelle. Emellertid måste först utrymme skapas i någon container för att flytta ur och i materielen.

April 2019 - redan en händelserik månad

Den 11 april är ett datum att lägga på minnet - då startade vi motorerna igen efter ett uppehåll på 14 år. Allt gick perfekt - inga läckage, vibrationer eller rök och båda motorerna startade lika villigt.  Brand- och räddningstjänsten stod i beredskap och var enbart glada över att beskåda evenemanget. Jag vill återigen påminna om att vi har utomordentligt goda relationer med alla funktioner på flygplatsen, såsom Security, B&R, fälthållning, m.fl, samt SAS och Swedavia, förstås - vi  är djupt tacksamma till dem. Se videon nedan från motorstarten.

Dagen därpå, den 12 april, guidade vi en grupp från Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM) både på deras SE-DAF och vår SE-DAI. Avsikten var att ge dem en bild av skicket på de båda flygplanen. Därefter lät vi deras chef sitta i högerstolen på vår SE-DAI och hjälpa till att starta motor 2, vilket föreföll bli en "eye opener" för deras del. Vi torde också ha visat att en renovering av SE-DAF är otänkbar, i jämförelse med SE-DAI. Vidare visade vi att det som saknas i kabinen på SE-DAI, såsom galleys, belysning, hatthyllor, m.m. finns i SE-DAF. Vi kommer således att arbeta för att vi får ta det vi behöver från SE-DAF och installera i SE-DAI, men det är förstås en byråkratisk process som måste genomföras först.

Den 13 april var det på dagen 60 år sedan SAS första Caravelle, LN-KLH, Finn Viking landade på Bromma.

Intresset för vårt projekt sprider sig snabbt och vi har på senaste tiden fått flera förfrågningar från internationella flygtidskrifter som vill göra reportage om oss.

Nästa stora steg blir att genomföra taxningsprov och en ny runda i hangaren för tvätt av kroppens översida, m.m.

Mars 2019

Den här månaden har stora saker hänt ombord. Bland annat har konsollerna i taket, där FMV:s utrustning varit monterad, tagits bort. Detta var ett mycket omfattande arbete med borrning och mejsling av tusentals nitar. Även sido- och takpaneler har demonterats i väntan på installation av originalpanelerna i den mån vi kan finna dem i förråden. Även kablage och hyllor från FMV/FV-installationen har demonterats och dokumenterats, så just nu ser det rörigt ut i kabinen. En trogen skara tekniker arbetar två - tre dagar i veckan med flygplanet. Kanske blir det motorstart under april månad, men vi måste bl.a. ha koll på elsystemet, så att inte kortslutning uppstår någonstans. Under motorstarten kan strömstyrkan vara så hög som 1000 Ampere.

 Ny ramp ”Ivar”

Arbetet med den nya uppställningsplatsen ”Ramp Ivar” vid Arlanda Flygsamlingar har tillfälligt avbrutits men påbörjas igen under slutet av april. En möjlighet är att rampen blir färdig under juni och vi kan då flytta vår Caravelle utanför flygplatsens säkerhetsområde.

Sammanfattningsvis - arbetet på flygplanet pågår hela tiden med full kraft. Vi har tekniker på plats minst ett par dagar i veckan, vilka med stor kompetens och entusiasm arbetar utan ersättning för att bevara detta flyghistoriska dokument i hårdvaruform.

Februari 2019

Felsökningen av motorernas startproblem har givit resultat. Efter byte av en speciell komponent testade vi systemet men tyvärr fungerade det inte. Vid Fortsatt felsökning under januari fann vi ytterligare två komponenter som var defekta. Dessa har bytts och simulerad ”cranking”(startsekvens) har utförts och systemetfungerar nu.

På grund av att Caravellen har blivit helt insnöad avvaktar vi med nytt startförsök. Arbetet har istället koncentrerats på fortsatt demontering av Flygvapnets (FV) utrusning, kablage och komponenter. Vi får hjälp av intresserade tekniker och har i princip haft två arbetsdagar per vecka sedan mitten av januari. Stort arbete läggs på att avlägsna kablage som kommer från FV:s installation, vilket inte är helt lätt då det kan bli konflikt med den och ursprungliga installationen. Således fortsätter arbetet med ”rensning” av det elektriska systemet och vi avser även installera den ursprungliga väderradarn. Vi har god värme i flygplanet och vi kör periodvis den batteriladdningsfunktion som FV installerat. Vi planerar också för hangarbesök under slutet av februari, eller i början av mars för en grundlig rengöring av de målade ytorna på kroppen för att senare kunna sätta på SAS dekaler.

Det händer saker hela tiden med flygplanet, tack vare vår tekniske chef och engagerade tekniker. Sålunda har de under vecka 8 bytt ett huvudhjul på ena sidan, det finns fyra på varje huvudlandställ. Det här hjulet byttes visserligen vid hangarsejouren i höstas, men visade sig läcka. Ett nytt hjul från vårt reservdelsförråd installerades, vilket var nödvändigt för att kunna flytta flygplanet. Som tur var gick det att lyfta endast det främre hjulparet med hjälp av en flyttbar domkraft. Vidare har arbetena fortsatt med att demontera kabelhärvor från FV-installation i främre galley och planering för kommande hangarjobb.

 

Årsmötet 2023

På Årsmötet valdes Flygkapten Nils Alegren som ny suppleant i styrelsen. Nils har en autentisk och fungerande Caravellesimulator som är installerad på Bunge Flygmuseum på Gotland, där han även bygger en autentisk Boeing 707 simulator.

Vi hälsar Nils vamt välkommen i styrelsearbetet.

Vår mångårige styrelse- och hedersmedlem, Joakim Wallgren, har på grund av arbetssituationen avböjt omval. Jocke, som har ett av sina kontor bredvid vårt på Arlanda, lovar dock att även i fortsättningen vara behjälplig i vår verksamhet.

Vi tackar Jocke för sitt stora engagemang och entusiasm för Le Caravelle Club.

Vid Årsmötet lämnades ett stort antal förslag, av vår medlem Bengt Bergholm, om hur vi kan engagera fler flygentusiaster och samtidigt förbättra vår ekonomi. Vi har nu en katalog på åtgärder som vi ska ta itu med.

Vi kommer även att arbeta för en lösning av var containerna kan placeras. För övrigt inget nytt från Swedavia om vår plats på Arlanda. Flygsamlingarna håller på att flyttas till en större lokal i Rosersberg, efter beslutet som refereras nedan.

Arlanda Flygsamlingar har sagts upp från lokalen på Arlanda och alla föremål ska var borta senast den 31 september 2023. Detta besked kom överraskande från Swedavia i september och innebär att SMTM, som äger samlingarna, med kort varsel måste hitta ett tillfälligt magasin för förvaring av Samlingarnas flygplan och allt som hör till. SMTM:s plan är att på lite längre sikt skapa ett civilt flygmuseum på annan plats.

Vi vet ännu inte hur detta kommer att påverka Le Caravelle Club, men vi har ett antal containrar med reservdelar, som måste flyttas från Samlingarnas tomt. När det gäller flygplanet kommer vi diskutera detta med Flygvapenmuseum, som äger SE-DAI. Le Caravelle Club har ett s.k. vårdavtal med Flygvapenmuseum som gäller till 2026 och vår plan är att flygplanet ska så långt som möjligt återställas i SAS-utförande och därefter överföras till ett civilit flygmuseum tillsammans med Flygsamlingarna. För närvarande vet vi inte mycket mer, men vi kommer fortsatt att arbeta med den målsättningen.