Föreningen Le Caravelle Club

Syfte

Le Caravelle Club är en ideell förening som disponerar det tidigare signalspaningsflygplanet med Flygvapnets beteckning Tp-85210 (f.d. SE-DAI). Le Caravelle Club har sedan 1999 avtal med Flygvapenmuseum, som fortfarande äger flygplanet, om disposition och vård av flygplanet. Föreningens syfte är att bevara ett exemplar av det legendariska trafikflygplanet Sud Aviation Caravelle. Föreningens mål är att återställa kabinen till det skick som flygplanet hade när det flög för SAS. På grund av formella skäl finns i dagsläget tyvärr ingen möjlighet att flyga med planet, eftersom typcertifikatet för Caravelle inte har förnyats av Airbus sedan 2003 och därmed får ingen Caravelle flyga. Tillsvidare är föreningens målsättning att bevara flygplanet i tekniskt flygbart skick med möjlighet att sätta det i flygbart skick i framtiden. Runt om i världen finns ett antal Caravelleflygplan bevarade, bland annat på museer i Oslo och Helsingör. Föreningens exemplar torde dock vara unikt i världen, såtillvida att det är funktionsdugligt med möjlighet att taxa för egen maskin.

Verksamhet

Förutom att vårda och bevara flygplanet är Föreningens övergripande syfte att sprida information om Caravelle på olika evenemang med flyghistorisk anknytning. Le Caravelle Club har f.n. ca 180 medlemmar. Ibland anordnas öppet hus då vi får möjligheten att visa upp vårt flygplan för allmänheten. Speciella visningar för grupper kan även ske efter överenskommelse. Flygplanet har även flera gånger använts som tidstypisk miljö vid inspelningen av filmer eller som spännande bakgrund för foto- och reklamjobb. Exempelvis har flygplanet en framträdande roll i filmen om Ted Gärdestad. I samband med förberedelserna fick vi möjlighet att disponera hangarutrymme under några dagar, för att bl.a. ta bort Finnair dekalerna från en tidigare inspelning. Flygplanet kan även beskådas i filmen om Monica Zetterlund. Under det senaste året har flygplanet även visats för större och mindre grupper vid ett femtiotal tillfällen. Det finne ett mycket stort intresse från föreningar och enskilda att se flygplanet och från flygplatsens personal, som mer eller mindre dagligen besöker flygplanet. Le Caravelle Club har ett mycket nära samarbete med Flygvapenmuseum och Flygsamlingarna på Arlanda, samt åtnjuter stöd från Riksantikvarieämbetet och Swedavia på Arlanda.
Allt arbete sker på ideell basis och utan ersättning för styrelse och medlemmar som arbetar med flygplanet. Viss ersättning för resor till och från Arlanda betalas dock av föreningen, vilket för närvarande är vår största utgiftspost. Tillsyn, administration och arbete sker nästan dagligen på Arlanda.
Styrelsen 2018/2019, som valdes på Årsmötet den 15 april på Flygvapenmuseum Roland Karlsson, ordförande (F.d. flygkapten i Linjeflyg och SAS, Fil.dr) Ulf Nyström, Teknisk chef (F.d. Teknisk chef i Linjeflyg och SAS) Niklas Schölin, Kassör (Sjökapten, teknisk chef i Blidösundsbolaget) Marcus Suurküla Sekreterare (Civ. ing i FMV) Richard Evers, Ledamot (Bitr. Teknisk chef på Skavsta) Michael Sanz, Suppleant (Författare, kanslichef i SFF och en av grundarna av LCC) Magnus Strömberg, Suppleant (Mångårig flygentusiast) Kontaktuppgifter E-postadress: sanz.michael@gmail.com Postadress: Föreningen Le Caravelle Club, org.nr: 802407-7532 Blidösundsbolaget Ferkens Gränd 3 111 30 Stockholm

Donationer

Le Caravelle Club tar tacksamt emot ekonomiskt stöd i form av donationer.

Stadgar

Stadgarna för Le Caravelle Club är för närvarande föremål för revision, bl.a. på grund av att möjlighet till flygning med planet inte längre är möjlig. Första beslut av nya stadgar togs på Årsmötet 2018 och skall fastställas på nästa Års- eller medlemsmöte. Nedan visas gällande stadgar från 2005.
Stadgar LCC 2005